ขอขอบคุณผู้สนับสนุนชมรม

LINK
สมาคมโรงแรมไทย
มูลนิธิใบไม้เขียว
กองควบคุมอาคาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
การประปาส่วนภูมิภาค
สภาวิศวกร
การประปานครหลวง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
LINK ชมรมวิศวกรรม
ชมรม ช่างสมุย
ชมรมพนักงานโรงแรม
ชมรม ช่างภูเก็ต
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
คม-ชัด-ลึก
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ข้อมูลประจำวันค่ะ
ราคาน้ำมันและ NGV LPG
ราคาทองประจำวัน
พยากรณ์อากาศ
สภาพการจราจร
ความรู้ทั่วไป ( Knowledge ) หมวดหมู่บทความ :
มาดูป้ายสัญญาลักษณ์ต่างๆที่เราควรรู้กันดีกว่าค่ะ
ป้ายสารเคมีต่างๆในอุตสาหกรรมป้ายและเครื่องหมายที่ใช้ในการติดแสดงบนยานพาหนะมีไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่ายานพาหนะนั้นมีการบรรทุกสารเคมีอันตรายชนิดใดเพื่อให้สามารถทราบถึงข้อระวังระหว่างการเคลื่อนย้ายและการเดินทางขนส่งรวมถึงหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
  Post Date: 11 กันยายน 2555

ป้ายสารเคมีต่างๆในอุตสาหกรรมป้ายและเครื่องหมายที่ใช้ในการติดแสดงบนยานพาหนะมีไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่า
ยานพาหนะนั้นมีการบรรทุกสารเคมีอันตรายชนิดใดเพื่อให้สามารถทราบถึงข้อระวังระหว่างการเคลื่อนย้ายและ
การเดินทางขนส่งรวมถึงหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะทำให้ทราบว่าจะต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้เป็นการจัดการที่ถูกต้อง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ช่วยลดความเสียหาย และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพาหนะขนส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อม

ป้ายสารเคมีต่างๆในอุตสาหกรรมป้ายและเครื่องหมายที่ใช้ในการติดแสดงบนยานพาหนะมีไว้เพื่อแสดงให้ทราบว่า
ยานพาหนะนั้นมีการบรรทุก
สารเคมีอันตรายชนิดใดเพื่อให้สามารถทราบถึงข้อระวังระหว่างการเคลื่อนย้ายและการเดินทางขนส่ง
รวมถึงหาก
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะทำให้ทราบว่าจะต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้เป็นการจัดการที่ถูกต้อง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ช่วยลดความเสียหาย และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพาหนะขนส่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อม

 

 

HM01
HM02
HM03
HM04
HM05
HM06
HM07
HM08
HM09
HM10
HM11
HM12

 

 

 ป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย (FIRE EQUIPMENT SIGNS)

 

ขนาดป้าย 20 x 30 ซม. , 30 x 45 ซม. และ 37.5 x45 ซม.

 

 

 

FR1
FR2
FR3
FR4
FR5
FR6

FR7
FR8
FR9
FR10
FR11
FR12
FR13
FR14
FR15
FR16
FR17
FR18
FR19
FR20
ป้ายพับ ขนาด 30 x 34 ซม.
FR21
FR22
FR23
FR24

 

 

 ป้ายความปลอดภัย

 

ขนาด 15x40 ซม.
ST01
ST02
ST03
ST04
ST05
ST06
ST07
ST08
ST09
ST10
ST11
ST12
ST13
ST14
ST15
ST16
ST17
ST18
ST19
ST20
ST21
ST22
ST23
ST24
ST25
ST26
ST27
ST28
ST29
ST30
ST31
ST32
ST33
ST34
ST35
ST36
ST37
ST38
ST39
ST40
ST41
ST42
ST43
ST44
ST45
ST46
ST47
ST48
 

 

 ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย (SAFETY CONDITION SIGND)

ขนาดป้าย 20 x 30 ซม. , 30 x 45 ซม. และ 37.5 x45 ซม.
GT01
GT02
GT03
GT04
GT05
GT06
GT07
GT08
 
GT09

GT10
GT011
GT12
GT13
GT14
GT15
GT16
GT17
GT18
GT19
GT20
GT21
GT22
GT23
GT24
GT25
GT26
GT27
GT28
GT29
GT30
GT31
GT32
GT33
GT34
GT35
GT36
GT37
GT38
GT39
GT40
GT41
GT42
GT43
GT44
GT45
GT46
GT47
GT48
GT49
GT50
GT51
ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ Hotels & Buildings Chief Engineering's Club
© Copyright 2012 www.engineeringsclub.com All rights reserved